טיירק בע"מ פועלת ומוסמכת לתקני ניהול האיכות.  החברה משקיעה משאבים רבים בפיתוח מוצרים איכותיים העומדים בתקנים המחמירים ביותר, לשם הבטחת איכות המוצר ושביעות רצון לקוחותינו.  כל זאת לצד שמירה מתמדת על משאבי הסביבה כחלק מתפיסה ברת-קיימא וירוקה.  

לצפייה בתקנים לחצו על הסמלים