Table of Contents Table of Contents
Next Page  2 / 50 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 2 / 50 Previous Page
Page Background

פנצ'ריות ברחבי הארץ ייצור אבקות גומי ופתיתי גומי בגדלים שונים למגוון יישומים

700 -

איסוף צמיגים, שירות עבור למעלה מ

ושימושים בתעשייה פיתוח וייצור מוצרי צריכה מגומי ממוחזר התקנת אריחי גומי ויציקות גומי ייצור והתקנה של מתקני

משחק וריהוט רחוב מגומי ממוחזר.

למערכת ניהול איכות ומערכת ניהול סביבתי. מוצרי

ISO

-

14001

ו -

ISO

-

9001

החברה פועלת בהתאם לתקן, ומוסמכת לפי תקני

החברה כוללים מגוון רחב של חומרי גלם כפתיתי גומי בגדלים שונים, אבקות איכותיות לתעשיות שונות, מוצרי חיפוי בטיחותיים לגני

משחקים, חיפויים למשטחי דריכה לבעלי חיים, ציוד בטיחותי מתקדם לתעבורה ולחניונים, ריהוט רחוב ועוד.

טיירק משקיעה בקביעות בפיתוח מוצרים חדשים ומתעדכנת בטכנולוגיות חדשניות במטרה להיענות לצרכים המגוונים של לקוחותיה,

ולחדשנות בכל רבדי העשייה של החברה.

זאת, מתוך מחויבות בלתי מתפשרת לאיכות, לאמינות

תחומי עיסוק:

בעקבות החלת החוק

2007

טיירק בע"מ הינה החברה המובילה בישראל בענף איסוף ומיחזור הצמיגים. החברה החלה לפעול בשנת

לסילוק ולמיחזור צמיגים ובמטרה לספק מענה ייחודי ואיכותי בתחום מיחזור הצמיגים. החוק נועד למזער את הנזק הסביבתי העצום

שנגרם מהצמיגים הישנים, אשר הושלכו כלאחר יד על-ידי בעלי מוסכים ופנצ‘ריות באתרי הפסולת השונים.

פרופיל חברה

www.tyrec.com

|

04-6350551 .

פקס

| 04-6350550 .

טל

|

, ישראל

37862

, דואר - נע מנשה

10 .

פארק תעשיות שח"ק, ת.ד

צור קשר: