Table of Contents Table of Contents
Next Page  7 / 50 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 7 / 50 Previous Page
Page Background www.tyrec.com

|

04-6350551 .

פקס

| 04-6350550 .

טל

|

, ישראל

37862

, דואר - נע מנשה

10 .

פארק תעשיות שח"ק, ת.ד

צור קשר:

מ“מ אינו מתאים לבלימת נפילה בגני משחק.

10

* אריח

מ"מ.

±

2 -

ובעובי האריחים בכ

±

1.5% -

* תיתכן סטייה במידות האריחים בכ

* האריחים עשויים להתכווץ/להתרחב בהתאם לשינויים במזג האוויר.

* תיתכן סטייה בגוון.

מ”מ

20

מ”מ

40

מ”מ

60

מ”מ

80

עובי אריח

מ‘

2.0

מ‘

1.8

מ‘

1.4

מ‘

0.8

מ‘

0

מ‘

1

מ‘

2

גובה נפילה

מ“מ

10

אריח בטיחות

תיאור

מידות )מ“מ(

צבעים

משקל

מוצר )ק“ג(

כמות במשטח

)מ“ר(

מ“מ

20

אריח בטיחות

מ“מ

40

אריח בטיחות

מ“מ

60

אריח בטיחות

מ“מ

80

אריח בטיחות

מ“מ

40

אריחיםמשתלבים

1000

x

1000

x

10

1000

x

1000

x

20

1000

x

1000

x

40

1000

x

1000

x

60

1000

x

1000

x

80

1000

x

1000

x

40

גובה

9

17

24

36

50

17

-

0.80

1.40

1.80

2.00

1.40

100

50

30

20

15

50

נפילה

נתונים טכניים

לזמן קצר.

110

ºc

לזמן ארוך;

80

ºc

עד

40

º

c

התנגדות לחום:

עמיד לחומצות חלשות, חומרים בסיסיים ושמנים.

עמידות לכימיקלים:

פתיתי גומי מצמיגים ממוחזרים מודבקים בדבק פוליאוריטן.

מרכיבים:

ישום

מגרשי ספורט ומשחקים, מסלולי ריצה, מכוני כושר, חדרי כביסה, מרפסות, בריכות,

גנים, שבילי גישה בבתי חולים ובבתי אבות, מדרכות וכדומה.

התקנה

הדבקה על גבי בטון, אספלט או משטחי אבן באמצעות דבק על בסיס פוליאוריטן.

האריחים ניתנים להנחה על גבי מצע מהודק ומתוחם.

עמידים בפני פגעי מזג האוויר

התקנה קלה

תחזוקה נמוכה

גומי ממוחזר

100%

עמידות גבוהה

יתרונות

WARRANTY

אחריות לשנתיים

בולמי נפילה

מונעים החלקה

עמידים בפני שחיקה

אריחי בטיחות

גומי צמיגים ממוחזר ונותנים מענה מיטבי למגוון רחב של שימושים.

100% -

אריחי הבטיחות של טיירק מתוכננים ומיוצרים מ

התכונות המיוחדות של הגומי הממוחזר מאפשרות ייצור של אריחים עמידים לאורך זמן המשמשים ליצירת משטחים רכים לבלימת

נפילה, מניעת החלקה, והקלת עייפות הנובעת מעמידה ממושכת.

אריחי הבטיחות של טיירק הינם פתרון מושלם לחיפוי מגרשי משחקים, מדרכות ושבילים, מסלולי ריצה, מרפסות, מכלאות בעלי

חיים ולריצוף שטחים פתוחים. אריחי הבטיחות הינם ידידותיים לסביבה, נוחים מאד לניקוי ותחזוקה שוטפת ובעלי מראה אסטטי.

.1498

אריחי הבטיחות של טיירק עומדים בכל דרישות התקן הישראלי

חומר ממוחזר

100%

בעלי אורך חיים ועמידות גבוהים

בולמי נפילה

חסינים מפני פגעי מזג האוויר

יתרונות

נוחות בחיתוך ובהתקנה

דורשים תחזוקה נמוכה

אחריות לשנתיים