class="news" >

אחריות סביבתית

אחריות סביבתית איננה יכולה להישאר בגדר אמירה בלתי מחייבת. בטיירק, אנו לא רק מדברים, אנחנו קודם כל עושים! לכן, הפכנו את האחריות הסביבתית לשליחות שלנו: לפעול מתוך מחויבות מלאה לאיסוף ומחזור הצמיגים המשומשים בישראל, ולפתח באופן מתמיד מוצרים חדשניים ושווקים חדשים לחומרי הגלם הממוחזרים.
 

אנו גאים בהישגים שלנו: אנו מספקים שירות איסוף צמיגים משומשים בפריסה ארצית רחבה. מוקד האיסוף של טיירק והצוות המיומן והמקצועי, משרתים יותר מ 666 פנצ'ריות ברחבי הארץ. מתחילת פעילות החברה - בשנת 2007 , אספנו ומחזרנו למעלה מ - 100,000  טון צמיגים משומשים. כמות צמיגים זו מהווה כ-56% מסך כל הצמיגים המשומשים בישראל!
 

אנו מאמינים כי אפשרויות פיתוח המוצרים, השווקים, האפליקציות והשימושים מגומי צמיגים ממוחזר הן בלתי מוגבלות. לכן, אנו פועלים ללא לאות להוביל בחזית המאבק נגד הנזקים הסביבתיים הנגרמים מהצמיגים המשומשים, אשר מושלכים באתרי הפסולת בישראל ואינם ממוחזרים.


כאשר אנו רואים את משלוחי אבקת הגומי ופתיתי הגומי יוצאים משערי המפעל, על מנת לקבל חיים חדשים ולהפוך למוצרים ממוחזרים בתעשיות הפלסטיק והגומי, או כדי לשמש מצע רך ובטיחותי במגרשי המשחקים, אנו מתרגשים ומסופקים מכך שדגל האחריות הסביבתית שלנו מונף בראש חוצות.
 

אחריות סביבתית מתחילה בטיירק!We're commited to environmental responsibility