class="news" >

תקנים

טיירק פועלת ומוסמכת לתקני ניהול איכות ISO-9001 , ותקני איכות הסביבה - ISO-14001  . תקנים אלו מהווים את עמוד השדרה הניהולי של החברה, אשר פועלת כל העת להגברת היעילות הארגונית לצד שמירה מתמדת על משאבי הסביבה כחלק מתפיסה ברת-קיימא וירוקה  .

 

 

    אישור יצרן יחיד - טיירק

 

 

 

 

 

   

 

 

 We're commited to environmental responsibility