תקנים

טיירק פועלת ומוסמכת לתקני ניהול איכות ISO-9001 , ותקני איכות הסביבה - ISO-14001  . תקנים אלו מהווים את עמוד השדרה הניהולי של החברה, אשר פועלת כל העת להגברת היעילות הארגונית לצד שמירה מתמדת על משאבי הסביבה כחלק מתפיסה ברת-קיימא וירוקה  .

 

 

 תו תקן טיירק   תקן מערכת הניהול הסביבתי של טיירקתקן ניהול האיכות של טיירקאישור יצרן יחיד - טיירק

     

 We're commited to environmental responsibility