class="news" >

קול קורא המשרד להגנת הסביבה

 
 
 

"קול קורא" מס' 9381 למתן תמיכה ברכישת גומי צמיגים ממוחזר לשימושים איכותיים"

 

אנו שמחים לבשר כי לאחר שנים רבות של עבודה מאומצת מול המשרד להגנת הסביבה, הגענו להישג

משמעותי בעניין תמריץ לשימוש בחומר גלם ומוצרים המיוצרים מפתיתי גומי צמיגים ממוחזר ומתוצרת ישראל.

 

"מטרת קול קורא זה היא לתת סיוע כספי לגופים שונים שירכשו גומי צמיגים ממוחזר שהופק מצמיגים משומשים שמקורם בישראל ומוחזרו במפעלי מחזור בישראל ויעשו בו שימוש במסגרת פתרונות ומוצרים בתעשיית הבנייה והסלילה או בשימושים איכותיים נוספים, כמפורט במסמכי קול קורא זה, והכול מתוך מטרה לצמצם את השימוש בחומרי גלם ראשוניים ועל-מנת להגדיל את הביקוש לשילוב גומי צמיגים ממוחזר שמקורו בישראל."

 

לנוחיותכם צרפנו את הקישורים המתאימים לצפייה והורדה של הקול קורא וטופס ההגשה המתאים כפי שהם מופיעים באתר המשרד להגנת הסביבה.

 

 

 We're commited to environmental responsibility